Zasnova objekta C

Objekt z oznako »C« v Izoli je stanovanjski objekt v petih etažah z dvanajstimi (12) enotami, s tremi stanovanji v etaži in mansardo. Stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo funkcionalno izrabo površin, hkrati pa tudi ugodno bivanje. Po eno (1) parkirno mesto na enoto je zagotovljeno na funkcionalnem zemljišču pred stavbo s sistemom električnih dvižnih ploščadi.

Gradbena konstrukcija

Objekt je zasnovan kot  monolitna skeletna AB konstrukcija z AB ploščami, stebri in nosilci in  je v celoti temeljen na AB pasovnih temeljih. Vse nosilne in predelne stene so izvedene iz opečnega votlaka. Etaže medsebojno povezujejo dvoramna AB stopnišča s podesti. Streha objekta je dvokapnica. Strešna konstrukcija je lesena in krita z betonskim zareznikom. Fasada je toplotno izolirana v d=20cm in obdelana s tankoslojnim ometom. Fasadno stavbno pohištvo je PVC izvedba v beli barvi na južni strani z reflksnimi stekli proti segrevanju.

Obdelave

SKUPNI DELI:  vsi skupni deli (stopnišča, hodniki) so finalno izdelani. Stopnišča in skupni hodniki so obloženi z naravnim kamnom, stene so barvane z belo pol disperzijsko barvo.

STENE IN STROPOVI:  notranje površine AB plošč so brušene, glajene z izravnalno maso in finalno barvane z belo pol disperzijsko barvo. Vse  stene  so ometane,  glajene z izravnalno maso in finalno barvane z belo pol disperzijsko barvo. Stene v kopalnicah so do višine 2m obložene s keramičnimi ploščicami.

TLAKI: izvedeni so klasični cementni estrihi s predpisano toplotno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih je panelni hrastov parket z nizkimi zaključnimi letvicami ali keramika v atrijskih stanovanjih. V kopalnicah in WC-jih je keramična obloga. Na balkonih je položen naravni kamen.

STAVBNO POHIŠTVO: Vhodna vrata v objekt, okna in balkonska vrata so iz PVC-ja v beli barvi + ročni komarniki, zastekljena s dvo slojno zasteklitvijo. Zunanje police so pločevinaste ali kamnite.

Notranja vrata so lesena ­ - suho montažna. Vhodna vrata so lesena na jekleni konstrukciji protipožarna in zvočno izolativna, protivlomna in dimotesna. Notranje police so iz umetne mase.

SANITARNA KERAMIKA: v kopalnicah in WC-jih so vgrajeni tipski sanitarni elementi srednjega cenovnega razreda v skladu s PZI projektom, vgrajene so tuš kadi in talno električno gretje. Sanitarni prostori niso opremljeni z drobno sanitarno opremo.

ZUNANJA UREDITEV: Okolica objekta bo urejena po projektu zunanje ureditve. Dostopi do objekta in pešpoti je metlični beton in asfalt, ostale površine se izvedejo kot zelene površine. Atriji so med seboj ločeni z lahko kovinsko mrežo odporno proti zunanjim vplivom, katera nudi zadostno zasebnost med atriji.

KOMUNALNI PRIKLJUČKI: Objekt je preko predvidenih priključkov priključen na obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko, TK.

Inštalacije

ELEKTRO INŠTALACIJE

Stanovanja: vsako stanovanje je preko svojega merilnega mesta priključen na javno elektro omrežje. V vsakem stanovanju je inštaliran razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni so vsi razvodi za točno instalacijo, zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen na balkonih, v ostalih prostorih so vgrajena grla za žarnice. V stanovanjih je izvedeno ožičenje za priključek na sistem telefonskega omrežja in otičnega kabla. V vsako stanovanje ima vgrajeno govorno napravo – domofon za pogovor med glavnim vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja glavnih vrat iz posameznega stanovanja. V stopniščih, oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž so vgrajeni gasilni aparati.

Skupni prostori: v skupnih hodnikih  in stopniščih je izvedena električna inštalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Pri glavnih vhodnih vratih je vgrajen pozivno tablo s povezavo v stanovanju vgrajeno govorno napravo, z možnostjo električnega odpiranja vhodnih vrat iz posameznega stanovanja.

OGREVANJE: ogrevanje in hlajenje je izvedeno z električnimi konvektorji-klima.

VODOVOD: vsako stanovanje ima svojo interno merilno mesto za hladno vodo. Priprava tople vode se vrši preko toplotne črpalke zrak-voda, vsako stanovanje ima lastno.

v objektu c ni posebej ločenih shramb.

Energetska izkaznica

Objekt ima po energetskih izakzih stavebe razred  B 1

 

 

Primer garaže

OPOMBA: Površine prostorov so povzete iz projektne dokumentacije. Vsa premična stanovanjska oprema, je vrisana informativno. Nakup parkirnega mesta je sočasen z nakupom stanovanja. Prav tako je informativno vrisana tudi pozicija, oblika in velikost sanitarne opreme. Razlika med pogodbeno in dejansko površino do + -3% ne pomeni spremebe predmeta pogodbe. Investitor si pridržuje pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost stanovanj.

Cestna fasada

Cestna fasada

Morska fasada

Morska fasada

Jugovzhodna fasada

Jugovzhodna fasada

Vmesna fasada

Vmesna fasada